Naše webová adresa je: https://webmario-trade.cz.

I. Duševní vlastnictví

Vydavatelem webových stránek webmario trade* s.r.o., se sídlem Praha CZ.

Veškerý text, grafika a specifikace webových stránek jsou vyhrazeny. Používání informací o uživateli získaných na webu neznamená získání jakýchkoli práv k nehmotnému zboží, jako jsou obrázky nebo databáze. Uživatel může tyto obrázky nebo databáze používat pouze v rozsahu poctivého použití, jak je stanoveno v ustanoveních zákona. Je zakázáno kopírovat a upravovat web pro komerční účely bez předchozího získání souhlasu s webem.

II. Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Subjektem spravujícím osobní údaje je webmario trade* s.r.o. (dále jen společnost), se sídlem Praha CZ, ul. Technická 1902/2 – vydavatel webových stránek webmario*.

III. Sběr dat

Uživatelé webových stránek ®webmario* sdílejí svá data zasíláním dotazů z webových stránek, předplatným dokumentů a získáváním informací o společnosti. Údaje poskytované uživatelem jsou obvykle jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a IP adresa.

IV. Zpracování dat

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES (dále jen „GDPR“) a dalších příslušných předpisů. Společnost a subjekty poskytující služby Společnosti mají právo na uživatelská data. Společnost potřebuje osobní údaje k zodpovězení otázek, zasílání zpravodajů, provádění marketingových aktivit.

V. Práva na ukládání dat
  • Zákon umožňující přístup k uvedeným údajům
  • Každý uživatel může zkontrolovat zasláním dotazu společnosti, jaká data jsou uložena.
  • Právo na opravu údajů

Pokud víme, že naše údaje nejsou správné, máme právo na opravu nepravdivých údajů.

  • Právo na přenositelnost údajů

Pokud má společnost vaše data, máte právo je obdržet ve standardizovaném formátu. To umožňuje použití dat jinými administrátory. Pokud je to technicky možné, může společnost na žádost uživatele odeslat data jinému správci.

  • Právo na omezení zpracování údajů

Uživatel může omezit zpracování svých údajů na společnost. V tomto případě správce ukládá pouze údaje, další činnosti související se zpracováním údajů jsou zakázány (s výjimkami stanovenými v čl.18 odst.2 GDPR).

  • Právo na vymazání údajů

Každý uživatel může požádat správce, aby neprodleně odstranil data.

W