OBJEDNÁVKA, SKLAD, DOPRAVA

Pokud nakupujete poprvé
vyplňte řádně při průchodem pokladnou osobní údaje a platbu proveďte pomocí platební brány, nebo platebním příkazem ( převodem na účet ). Pokud již máte registraci včetně dvou zaplacených objednávek, můžete zvolit platbu na fakturu nebo platbu na prodejně a obchodník vám ji potvrdí. V opačném případě vás obchodník vyzve k úhradě objednávky do 5. dnů včetně rezervace zboží.
Pro velkoobchodní nákup platí smluvní podmínky. Napište nám na info@webmario.com a pošleme vám smlouvu k podpisu včetně kreditu a uvolněním platby na fakturu se splatností.


POPISKY SKLADU
Skladem / dostupné – připraveno k vyzvednutí, obdržíte e-mail nebo sms.
Na našem skladu nebo dostupné na objednání nebo dočasně nedostupné, dodání do cca 7 dnů, nebo dle dodávek výrobce.
Není skladem – není dostupný termín naskladnění, systém vám neumožní objednat produkt.
Je-li objednávka činěna použitím tlačítka je závazná a toto tlačítko musí být snadno čitelné. webmario-trade.cz značí tlačítko dokončení objednávky podle legislativy a občanského zákoníku nápisem „Objednávka zavazující k platbě“ nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací. – Kupte nyní“ „Zaplaťte nyní“, „Potvrďte nákup“


Nová pravidla pro informování o neuhrazených fakturách a bezdůvodně vráceného zboží na objednávku. Vážený zákazníku, od 15.8.2021 přistupujeme k novým pravidlům v oblasti informování zákazníků o neuhrazené dlužné částce po splatnosti a vráceném zboží, které bylo výhradně na základě objednávky objednáno pro kupujícího. Po novém Vám zašleme upomínku formou samostatného listu / mailu, ve kterém vás budeme informovat o výši dlužné částky a možných způsobech její úhrady. Náklady za vymáhání formou vystavení upomínky budou, ve výši 149Kč bez dph.

________________________________________

Upřesnění pro produkty a zboží, které je označeno ” DOSTUPNÉ NA OBJEDNÁNÍ “
Doba naskladnění je cca 7 dnů s vázaností datem podle výrobce. Následně je objednávka obratem vyexpedována na vaší adresu.
Aby vaše zboží v objednávce bylo v našem systému pro vás rezervováno a tím zařazeno do pořadníku musí být objednávka zaplacena.
– Důvodem je vlastnost, kdy požadovaného zboží je od výrobce dodáno v menších počtech kusů, než je možné pokrýt v objednávkách. Proto nejsou do

systému zařazeny pro rezervaci neuhrazené před-objednávky.
– Pokud je na stránce zboží uveden datum potvrzeného naskladnění platí stejné podmínky. To znamená, že když je objednávka realizována až v den naskladnění, nemusí být pro vás vyexpedována. Držíme se opět pořadí v jakém přišli objednávky před tou vaší. Pro neskladové položky nejsme schopni díky aktuálním kurzovým změnám garantovat prodejní cenu. Pokud se cena po doskladnění změní, bude rozdíl uveden na daňovém dokladu spolu se zbožím.
________________________________________

 

Důležité:
Dodávka zboží je realizována v pořadí podle přicházejících objednávek, do vyčerpání zásob. Při velkém množství přicházejících objednávek mohou být některé výrobky či zboží, i když jsou označeny jako dostupné, zaslány nebo vyřazeny z objednávky a dodány do odběrného místa další zásilkou v pozdějším termínu do 1 – 2 týdnů ode dne obdržení objednávky. Dodávka zboží se vyřizuje pouze individuálně s obchodním oddělením a je omezena pro území České a Slovenské republiky. Doprava PPL a balné jsou účtovány v základní sazbě pro balík max.rozměry 30x30x30cm. Větší objem balíku je doúčtován samostatně.
Prosíme vždy vyčkejte na aktuální informace prostřednictvím SMS nebo e-mail zprávy.


Bankovní spojení:
Komerční banka : účet : 115 – 4000130217 / 0100
variabilní symbol : vždy uvádějte číslo objednávky
zpráva pro příjemce : ( nepovinné )
Zákaznická linka
Telefon : +420 224 352 024 / 222 761 044
e-mail : info@webmario.com
zákaznické centrum: www.webmario.cz

 

 

ZÁRUKA - ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Na výrobky společnosti webmario* se vztahuje záruka od 12 do 60 měsíců. Záruka se vztahuje na poškození vyplývající z konstrukčních vad produktu. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nedodržením pokynů k obsluze, zanedbáním údržby, nesprávnou instalací ze strany uživatele a také úmyslným poškozením výrobku (např. V důsledku otevření, zásahu neoprávněných osob).
Všechny stížnosti na produkty webmario* by měly být zaslány do bodu, kde byl proveden nákup. Vadný výrobek musí být dodán s dokladem o koupi a sériovým číslem. To by mělo být provedeno samostatně – osobně nebo zaslané kurýrem. Jakoukoli změnu produktu může provést pouze autorizovaná osoba. Mělo by to být potvrzeno podpisem a razítkem.

Technická podpora – ověření chyb
Před podáním stížnosti / reklamace doporučujeme kontaktovat oddělení technické podpory pomocí kontaktního formuláře, který by měl být nedílnou součástí reklamačního řízení, na e-mail info@webmario.com
Naši obchodníci pomohou problém na dálku vyřešit nebo potvrdí potřebu podat reklamaci.
Kontakt od pondělí do pátku mezi 8:00 – 16:00 ( +420 224 352 024 / +420 222 761 044 )


Kontaktujte nás, odpovíme na všechny vaše otázky. webmario* , se sídlem ul. Technická 1902/2, 160 00 Praha CZ

 

Předmět dotazu
Text dotazu
Vaše telefonní číslo
Váš e-mail
OBECNÉ INFORMACE O SYSTÉMU

Dostupnost
Uvedené informace na online portálech webmario* jsou orientační a nepodléhají smluvní závazností. Kontaktujte nás telefonicky nebo mailem pro množství a případnou další aktuální konfigurací našich počítačových sestav a příslušenství, protože nabídky, ceny, parametry a dostupnost mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Obecné Informace o systému
Zkontrolujte klíčové informace poskytnuté společností Microsoft®, které mohou souviset s nákupem vašeho zařízení, včetně podrobností o systému Windows 11/10, Windows 8, Windows 7 a přechodech na nižší nebo vyšší verzi operačního systému. Společnost webmario až na základě uzavření smluvních podmínek s klientem poskytuje prohlášení a záruku týkající se produktů nebo služeb třetí strany.
Záruka
Společnost webmario nesděluje informace o produktech či službách třetích stran, ani za ně neposkytuje záruku. Omezená záruka společnosti webmario se vztahuje pouze na softwarové a hardwarové produkty webmario a zaniká v případě dalšího prodeje.
Zařízení
Naše systémy nepodporují pseudo-komponenty, které nebyly pro výměnu schváleny společností webmario. Systémy se spustí obvyklým způsobem, ale při použití alternativních komponentů nemusí výkon odpovídat. Upozornění: Společnost webmario neodpovídá za výkon či bezpečnost neschválených komponentů a neposkytuje záruku v případě poruch nebo poškození vyplývající z jejich používání.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

§ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Obchodní podmínky systému E-shop popisují zásady prodeje zboží a poskytování služeb nákupem s variabilní možností od:

společnosti webmario trade* s.r.o.
IČ: 05740975, DIČ: CZ05740975
vedená u Městského soudu v Praze, Spisová značka: C 269886
se sídlem Technická 1902/2, Dejvice, 160 00 Praha 6

prostřednictvím webového portálu v souladu s prodejní nabídkou dostupnou na adrese : ► https://webmario-trade.cz 
Ustanovení § 435 odst. 1 občanského zákoníku: „Každý podnikatel musí uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu své jméno a sídlo. Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede na obchodní listině též údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence. Byl-li podnikateli přidělen identifikující údaj, uvede i ten.“ Vzor obchodních podmínek je určen pro právní vztahy mezi podnikatelem (dodavatelem) a spotřebitelem a vzor tak není vhodný mimo jiné pro použití v tzv. obchodně-závazkových vztazích. Vzor obchodních podmínek neupravuje situace, kdy je dodáván digitální obsah. Vzor obchodních podmínek není vhodný pro situace, kdy je kupní smlouva uzavírána telefonicky. Ustanovení § 1826 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku: „Při použití elektronických prostředků uvede podnikatel i údaje o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít


§ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


§ 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


§ 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
► v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese uvedených na stránkách webmario.cz;
► v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
► bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
č. 115 – 4000130217 / 0100 , vedený u společnosti Komerční Banka (dále jen „účet prodávajícího“);
► bezhotovostně prostřednictvím platebního systému bezhotovostně platební kartou;
► prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do7.dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


§ 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


§ 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Doprava PPL a balné jsou účtovány v základní sazbě pro balík max.rozměry 30x30x30cm. Větší objem balíku je doúčtován samostatně.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


§ 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.


Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
Ustanovení uvedená v čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.
Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese, telefonicky na čísle, či elektronickou poštou na adrese info@webmario.cz.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


§ 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy gdpr@webmario.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


§ 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


§ 10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


§ 11. DORUČOVÁNÍ
Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího


§ 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Technická 1902/2, 16600 Praha, adresa elektronické pošty info@webmario.cz, telefon +420 224 352024

HISTORIE A ZNAČKA WEBMARIO*

Značka webmario* se poprvé objevila v roce 2006 při montážní výrobě počítačové techniky ve spolupráci se silným partnerem. Dodané počítače se vyznačovaly dobrými parametry a získaly kladné hodnocení, ale vyráběné série byly specifické mimo masivní komerční prodej. Technologie finální montáže a instalace prostředí pro domácí a průmyslové použití prochází během výroby měřením hodnot, které určují třídu použitelnosti.

Webmario začal dynamicky rozšiřovat svoji produktovou nabídku od roku 2017. Na trh byly uvedeny velmi tiché a výkonné počítačové sestavy mITX a mATX – AISHA, TIA, NEVIA původně s kapacitou 128 GB a 256 GB. Důležitou událostí byla nejlepší prodejní cena a vystoupení tak z portfolia, smluvního dodavatele s počátkem integrace samostatné značky ®webmario, která si velmi rychle vytvořila mimořádnou pozici na trhu v segmentu počítačových sestav.

Inovativní, moderní vzhled v kombinaci s plnou funkčností při zachování rozmanitosti modelů – se stal ústředním bodem pečlivě kontrolovaného výrobního procesu. Počítačové sestavy zaznamenaly na trhu úspěch, což vedlo k rozšíření stálé nabídky společnosti, včetně modelů Midi ATX, Gamer ATX a Mini ITX.

Směr vývoje vyústil v nastavení produktové mise, založené převážně na poskytování profesionálních řešení v oblasti hardware a software počítačové techniky. Současně se stávající portfolio neustále rozšiřovalo, a to i o seznam příslušenství ATX / ITX .

Zákaznické centrum – V souvislosti s firemní strategií má webmario pro zákazníky moderní a plně funkční zákaznické centrum, které nabízí kromě odborných konzultací, plánování servisních zásahů a údržby domácí a firemní techniky, propojení na cloudové služby a Archiv externího skladu, včetně digitalizaci dokumentů, která skvěle doplňuje portfolio a zákazníkům šetří drahocenný čas. Více informací naleznete : ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

V současné době se značka na základě svých mnohaletých zkušeností zaměřuje na zlepšování kvality svých výrobků a sledování technologického vývoje, aby vždy poskytovala moderní nabídku. V důsledku každoročně prochází naše sestavy prověrkami účinnosti o vysoké kvalitě. Neustále se rozšiřující nabídka společnosti, klade důraz na kvalitu produktů a proekologický přístup jsou v současné době její největší výhodou posilování její pozice na trhu.

ZÁSADY POUŽÍVANÍ COOKIES

Naše webová adresa je: https://webmario-trade.cz.
I. Duševní vlastnictví
Vydavatelem webových stránek webmario trade* s.r.o., se sídlem Praha CZ.
Veškerý text, grafika a specifikace webových stránek jsou vyhrazeny. Používání informací o uživateli získaných na webu neznamená získání jakýchkoli práv k nehmotnému zboží, jako jsou obrázky nebo databáze. Uživatel může tyto obrázky nebo databáze používat pouze v rozsahu poctivého použití, jak je stanoveno v ustanoveních zákona. Je zakázáno kopírovat a upravovat web pro komerční účely bez předchozího získání souhlasu s webem.
II. Kdo je správcem vašich osobních údajů?
Subjektem spravujícím osobní údaje je webmario trade* s.r.o. (dále jen společnost), se sídlem Praha CZ, ul. Technická 1902/2 – vydavatel webových stránek webmario*.
III. Sběr dat
Uživatelé webových stránek ®webmario* sdílejí svá data zasíláním dotazů z webových stránek, předplatným dokumentů a získáváním informací o společnosti. Údaje poskytované uživatelem jsou obvykle jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a IP adresa.
IV. Zpracování dat
Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES (dále jen „GDPR“) a dalších příslušných předpisů. Společnost a subjekty poskytující služby Společnosti mají právo na uživatelská data. Společnost potřebuje osobní údaje k zodpovězení otázek, zasílání zpravodajů, provádění marketingových aktivit.
V. Práva na ukládání dat
• Zákon umožňující přístup k uvedeným údajům
• Každý uživatel může zkontrolovat zasláním dotazu společnosti, jaká data jsou uložena.
• Právo na opravu údajů
Pokud víme, že naše údaje nejsou správné, máme právo na opravu nepravdivých údajů.
• Právo na přenositelnost údajů
Pokud má společnost vaše data, máte právo je obdržet ve standardizovaném formátu. To umožňuje použití dat jinými administrátory. Pokud je to technicky možné, může společnost na žádost uživatele odeslat data jinému správci.
• Právo na omezení zpracování údajů
Uživatel může omezit zpracování svých údajů na společnost. V tomto případě správce ukládá pouze údaje, další činnosti související se zpracováním údajů jsou zakázány (s výjimkami stanovenými v čl.18 odst.2 GDPR).
• Právo na vymazání údajů
Každý uživatel může požádat správce, aby neprodleně odstranil data.
cookies.

Nenašli jste odpověď? Napište nám.

0 Položka |
Zobrazit košík