I. Co jsou soubory cookie?

Cookies jsou IT data, obvykle malé soubory uložené na koncových zařízeních uživatelů webových stránek. Soubory obsahují název webu, dobu uložení na koncovém zařízení a jedinečné číslo.

II. Jak používáme cookies?

Na webu je nainstalován nástroj Google Analytics, který sleduje návštěvnost uživatelů na podstránkách pomocí cookies, informace nejsou v žádném případě poskytovány jiným subjektům. Provozovatel používá shromážděná data k:

  • Možnosti přihlášení a udržování relací uživatelů na každé následující stránce webu
  • Individuální přizpůsobení webu s ohledem na preference uživatele
  • Vytváření statistik, které neobsahují osobní údaje, za účelem zlepšení fungování webových stránek 

III. Bezpečnostní úrovně

V zájmu bezpečnosti svěřených údajů na všech úrovních zpracování jsme zavedli interní postupy a doporučení k zajištění nejvyšší ochrany. Výchozí nastavení prohlížeče umožňuje ukládat soubory. Každý uživatel má možnost změnit nastavení cookies.

.

W