Na výrobky společnosti webmario* se vztahuje záruka od 12 do 60 měsíců.

Záruka se vztahuje na poškození vyplývající z konstrukčních vad produktu.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nedodržením pokynů k obsluze, zanedbáním údržby, nesprávnou instalací ze strany uživatele a také úmyslným poškozením výrobku (např. V důsledku otevření, zásahu neoprávněných osob).

Všechny stížnosti na produkty webmario* by měly být zaslány do bodu, kde byl proveden nákup. Vadný výrobek musí být dodán s dokladem o koupi a sériovým číslem. To by mělo být provedeno samostatně – osobně nebo zaslaným kurýrem.

Každý inzerovaný produkt by měl být kompletní, v případě odeslání neúplného produktu může být stížnost zamítnuta.

Jakoukoli změnu produktu může provést pouze autorizovaná osoba. Mělo by to být potvrzeno podpisem a razítkem.

Technická podpora – ověření chyb

Před podáním stížnosti / reklamace doporučujeme kontaktovat oddělení technické podpory pomocí kontaktního formuláře na e-mail info@webmario.com
Naši obchodníci pomohou problém na dálku vyřešit nebo potvrdí potřebu podat reklamaci.
Kontakt od pondělí do pátku mezi 8:00 – 16:00 ( +420 224 352 024 – +420 222 761 044 )

Na výrobky společnosti webmario* se vztahuje záruka od 12 do 60 měsíců. Záruka se vztahuje na poškození vyplývající z konstrukčních vad produktu. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nedodržením pokynů k obsluze, zanedbáním údržby, nesprávnou instalací ze strany uživatele a také úmyslným poškozením výrobku (např. V důsledku otevření, zásahu neoprávněných osob).

Všechny stížnosti na produkty webmario* by měly být zaslány do bodu, kde byl proveden nákup. Vadný výrobek musí být dodán s dokladem o koupi a sériovým číslem. To by mělo být provedeno samostatně – osobně nebo zaslaným kurýrem. Jakoukoli změnu produktu může provést pouze autorizovaná osoba. Mělo by to být potvrzeno podpisem a razítkem.

Před podáním stížnosti / reklamace doporučujeme kontaktovat oddělení technické podpory pomocí kontaktního formuláře na e-mail info@webmario.com
Naši obchodníci pomohou problém na dálku vyřešit nebo potvrdí potřebu podat reklamaci.
Kontakt od pondělí do pátku mezi 8:00 – 16:00 ( +420 224 352 024 – +420 222 761 044 )

W