Pokud se zabýváte maloobchodem nebo velkoobchodem domácích spotřebičů, elektroniky, IT, GSM, CE produktů, zaregistrujte se ! Registrace proběhne v internetovém systému po doručení vyplněného obchodního vztahu nových obchodních partnerů společnosti webmario trade* s.r.o. ( ZDE Dokument stáhněte, vyplňte a odešlete na adresu sídla) Dokumenty je možné pro urychlení spolupráce zaslat Datovou schránkou : ddzavh9

PRIHLASIT SE PARTNER B2B

Zadané informace musí odpovídat údajům uvedeným v registračních dokladech Vaší firmy. Po splnění všech kroků jako nového partnera společnosti webmario*  Vám bude přidělen přístup pro nejvýhodnější velkoobchodní nákup, dále vám bude přidělen kredit pro nákupy  na fakturu se splatností až 27.dnů. Výše kreditního limitu a splatnost závisí na zajištění kreditu, platební morálce a finančních výsledcích subjektu –  Pravní ujednání

Webmario trade* s.r.o.  je výrobce, distributor informačních, telekomunikačních a multimedialních produktů a spolupracuje pouze s firmami, které se zabývají malo- nebo velkoobchodním prodejem IT produktů či služeb. Nejsme konkurent obchodních partnerů a zákazníků.

Cookies

V případě jakýchkoliv problémů s funkčností služeb, proveďte ve Vašem webovém prohlížeči následující:

  • Vymažte vyrovnávací paměť,
  • Zkontrolujte, zda je zapnuta podpora cookie.

Pokud problémy s funkčností služeb přetrvávají i nadále, je nutné obnovit nastavení Vašeho prohlížeče na výchozí nastavení.