Kontrola a závěrečná zpráva

Budoucnost je stanovena pro hlavní otázku domácností a firem nebo státních institucí jestli je počítačová a další IT technika dostatečně zabezpečena a kontrolována, ve firmách a státních institucí auditem.

„Auditor zkontroluje bezpečnost sítí a informačních systémů jako firewall brány, zda je zabezpečení softwarového systému v pořádku. Rovněž se prověří přijatá bezpečnostní opatření a zásady kybernetické bezpečnosti a přístup do zařízení.

Po skončení auditu vydá auditor závěrečnou zprávu s výsledky a důkazy použitými při hodnocení. Provozovatelé základních služeb musí předložit výsledky na vyžádání Národnímu bezpečnostnímu úřadu. Zpráva obsahuje také všechny nápravná opatření, včetně lhůt pro jejich zavedení. Náklady na audit nese provozovatel základní služby.

NBÚ je oprávněn vydávat rozhodnutí týkající se opatření, ukládat sankce za menší nebo jiné správní delikty a provádět i vlastní audit

Napsat komentář

W